Kampanj: Påverkansdagarna

Här är resultatet av en kampanj som hölls på Linköpings universitet för att uppmana studenter att ge sina åsikter om skolan. Kampanjen “Påverkansdagarna“ gjordes av LinTeks (Linköpings Teknologer) Marknadsföringsuttskott där jag var med som kreatör. Konceptet enades vi om och jag ansvarade för grafiken och designen av hjärtat och typografin i denna Word cloud. Designen användes sedan i olika trycksaker så som affischer, lakan, flyers och bordsryttare.

Scroll Up