Hemsida

EX15, var tredjeårseleverna på GDKs (Grafisk design och  kommunikation)  examensdagar och anordnades av elever i olika lag. Det var dagar fyllda med föreläsningar, aktiviteter och utställningar av treornas arbeten. Jag, tillsammans med två andra, ansvarade för att ta fram en hemsida för eventet. Vi utformade sidan utifrån den grafiska profilen som marknadsföringslaget tog fram. Målet var att skapa sidor med en klar överblick av innehållet där besökaren kunde orientera sig lätt och samtidigt få en snabb uppfattning av vad som pågick. Sidan byggdes med WordPress. Här bredvid visas en skärmdump som togs då sidan lanserades 2015. Tyvärr är domänen inte aktiv längre, men vill du veta mer så fråga gärna!

Scroll Up