Sam the snail

Sam the Snail är en vitaminförpackning för barn gjord under kursen Förpackningsdesign. Syftet med förpackningen var att skapa något innovativt med ett miljötänk bakom. Min projektgrupp, bestående av fem personer, var inriktad på temat hälsa. Konceptet koncentrerades på att vara innovativ med en familjär karaktär. Konstruktionen påminner om en tejphållare där "vitaminrullarna" sätts in och kan fyllas på. Färgen och typografin valdes också för att locka den primära målgruppen barn för att uppmuntra vitaminintagningen, men är också till för att locka föräldrarna eftersom det är de som besöker butikerna. Snigelns konstruktion underlättar också transporten och ger uppmärksamhet i butikshyllorna.

Jag var ansvarig för konstruktionen av Sam the Snail och arbetade med den i Illustrator och EngView. Samtliga i projektet var delaktiga i konceptframtagningen.

Scroll Up