Digital art

Alone heter titeln på en animation jag gjort i After Effects för kursen Digital Media Practice A i The University of the West of Scotland. Uppgiften var att skapa en animation till en förvald melodi. Musiken tolkade jag som abstrakt och kopplade då det till temat rymden. All material och rymdmiljön är skapat i Photoshop. Här visas ett utdrag ur materialet. Astronauten är gjord i Illustrator.

Scroll Up