What’s up Norrköping?

“What’s up Norrköping“ är en app som ska hjälpa nyinflyttade att hitta i staden. Appen innehåller information om vad som finns att göra, se och uppleva. Det är också möjligt att skapa ett konto för en mer personlig upplevelse med markeringar på favoritplatser på kartan, kommentera på matställen, ha en egen kalender m.m. Projektet byggdes genom en grundlig målgruppsanalys och två användartester med prototyp. Konceptet genomfördes i grupp om sex personer och jag ansvarade för bland annat startsidans utformning och ikoner, profilsidan samt informationssidan om restauranger. Applikationen finns endast som prototyp, skapad med InVision.

Scroll Up